Search Again

 

78 Leonbergers found with the same sire.

NameDOBSexDamHipsElbowsEyesPhoto
Achim v. Weinberg1953-01-09MAntye v. Autohof
Ada v. Weinberg1953-01-09FAntye v. Autohof
Ali v. Weinberg1953-01-09MAntye v. Autohof
Alke v. Weinberg1953-01-09FAntye v. Autohof
Anka v. Weinberg1953-01-09FAntye v. Autohof
Asta v. Weinberg1953-01-09FAntye v. Autohof
Astor v. Weinberg1953-01-09MAntye v. Autohof
Adda v. Bildstöckle1953-02-17FAdda v. Engelberg
Akbar v. Bildstöckle1953-02-17MAdda v. Engelberg
Anny v. Bildstöckle1953-02-17FAdda v. Engelberg
Arno v. Bildstöckle1953-02-17MAdda v. Engelberg
Assy v. Bildstöckle1953-02-17FAdda v. Engelberg
Astor v. Bildstöckle1953-02-17MAdda v. Engelberg
Fanny v. Pappelhof1953-09-04FAsta v. Pappelhof
Fello v. Pappelhof1953-09-04MAsta v. Pappelhof
Ferro v. Pappelhof1953-09-04MAsta v. Pappelhof
Alrun v. Schloßberg1953-12-07FBurgl v. Nußbaum
Andra v. Schloßberg1953-12-07FBurgl v. Nußbaum
Arko v. Schloßberg1953-12-07MBurgl v. Nußbaum
Arno v. Schloßberg1953-12-07MBurgl v. Nußbaum
Asso v. Schloßberg1953-12-07MBurgl v. Nußbaum
Aira v. Schönbuch1954-02-07FAja v. Pappelhof
Alice v. Monbachtal1954-03-30FBlanka v. Kühlenberg
Anita v. Monbachtal1954-03-30FBlanka v. Kühlenberg
Argus v. Monbachtal1954-03-30MBlanka v. Kühlenberg
Arko v. Monbachtal1954-03-30MBlanka v. Kühlenberg
Arno v. Monbachtal1954-03-30MBlanka v. Kühlenberg
Astor v. Monbachtal1954-03-30MBlanka v. Kühlenberg
Astrid v. Monbachtal1954-03-30FBlanka v. Kühlenberg
Adda v. Lindenhof1954-10-07FAsta v. Hohlweg
Ali v. Lindenhof1954-10-07FAsta v. Hohlweg
Antje v. Lindenhof1954-10-07FAsta v. Hohlweg
Argus v. Lindenhof1954-10-07MAsta v. Hohlweg
Arko v. Lindenhof1954-10-07MAsta v. Hohlweg
Arno v. Lindenhof1954-10-07MAsta v. Hohlweg
Jasko v. Pappelhof1955-01-09MBarbara v. Pappelhof
Jenny v. Pappelhof1955-01-09FBarbara v. Pappelhof
Jsko v. Pappelhof1955-01-09MBarbara v. Pappelhof
Jutta v. Pappelhof1955-01-09FBarbara v. Pappelhof
Caro v. Bildstöckle1955-01-18MAdda v. Engelberg
Castor v. Bildstöckle1955-01-18MAdda v. Engelberg
Cecil v. Bildstöckle1955-01-18FAdda v. Engelberg
Cheops Confucius Cagliostro v. Bildstöckle1955-01-18MAdda v. Engelberg
Citta v. Bildstöckle1955-01-18FAdda v. Engelberg
Corry v. Bildstöckle1955-01-18MAdda v. Engelberg
Cäsar v. Bildstöckle1955-01-18MAdda v. Engelberg
Dago v. Bildstöckle1956-04-06MAdda v. Engelberg
Delf v. Bildstöckle1956-04-06MAdda v. Engelberg
Dolf v. Bildstöckle1956-04-06MAdda v. Engelberg
Dolly v. Bildstöckle1956-04-06FAdda v. Engelberg
Duena v. Bildstöckle1956-04-06FAdda v. Engelberg
Dago v. Donautal1956-05-03MBella v. Tivoli
Daisy v. Donautal1956-05-03FBella v. Tivoli
Darius v. Donautal1956-05-03MBella v. Tivoli
Dasko v. Donautal1956-05-03MBella v. Tivoli
Diana v. Donautal1956-05-03FBella v. Tivoli
Dolf v. Donautal1956-05-03MBella v. Tivoli
Droll v. Donautal1956-05-03MBella v. Tivoli
Abel v. Malisfelsen1956-05-10MAlfle v. Donautal
Adda v. Malisfelsen1956-05-10FAlfle v. Donautal
Anni v. Malisfelsen1956-05-10FAlfle v. Donautal
Argos v. Malisfelsen1956-05-10MAlfle v. Donautal
Arras v. Malisfelsen1956-05-10MAlfle v. Donautal
Astor v. Malisfelsen1956-05-10MAlfle v. Donautal
Castor v.d. Elsenz1956-05-19MAsta v.d. Elsenz
Cerbo v.d. Elsenz1956-05-19MAsta v.d. Elsenz
Corat v.d. Elsenz1956-05-19FAsta v.d. Elsenz
Cuno v.d. Elsenz1956-05-19MAsta v.d. Elsenz
Cyrus v.d. Elsenz1956-05-19MAsta v.d. Elsenz
Cäsar v.d. Elsenz (2)1956-05-19MAsta v.d. Elsenz
Bella v.d. Solitude1957-01-03FDaisy v. Freyhof
Edda v. Bildstöckle1957-01-28FAdda v. Engelberg
Edo v. Bildstöckle1957-01-28MAdda v. Engelberg
Erno v. Bildstöckle1957-01-28MAdda v. Engelberg
Eros v. Bildstöckle1957-01-28MAdda v. Engelberg
Centa v.d. Solitude1957-12-19FDaisy v. Freyhof
Cita v.d. Solitude1957-12-19FDaisy v. Freyhof
Cora v.d. Solitude1957-12-19FDaisy v. Freyhof