Search Again

 

268 Leonbergers found.

NameDOBDODSexHipsElbowsEyesPhoto
Afra v. Murrtal1933-05-16F
Alex v. Murrtal1933-05-16M
Alf v. Murrtal1933-05-16M
Argus v. Murrtal1933-05-16M
Armin v. Murrtal1933-05-16M
Arno v. Murrtal1933-05-16M
Astor v. Murrtal1933-05-16M
Alex v. Murrtal (2)1962-12-22M
Alfa v. Murrtal1962-12-22F
Alma v. Murrtal1962-12-22F
Arko v. Murrtal1962-12-22M
Armin v. Murrtal 25781962-12-22M
Arno v. Murrtal 25791962-12-22M
Asta v. Murrtal1962-12-22F
Astor v. Murrtal 25751962-12-22M
Baldur v. Murrtal1963-12-09M
Barko v. Murrtal1963-12-09M
Barry v. Murrtal1963-12-09M
Bella v. Murrtal1963-12-09F
Birka v. Murrtal1963-12-09F
Blanka v. Murrtal1963-12-09F
Borris v. Murrtal1963-12-09M
Bärbel v. Murrtal1963-12-09F
Camilla v. Murrtal1965-03-31F
Carlo v. Murrtal1965-03-31M
Cay v. Murrtal1965-03-31M
Cherry v. Murrtal1965-03-31M
Cilly v. Murrtal1965-03-31F
Cuno v. Murrtal1965-03-31M
Cyta v. Murrtal1965-03-31F
Cäsar v. Murrtal1965-03-31M
Diana v. Murrtal1966-01-18F
Dingo v. Murrtal1966-01-18M
Dolf v. Murrtal1966-01-18M
Dolli v. Murrtal1966-01-18F
Donald v. Murrtal1966-01-18M
Donar v. Murrtal1966-01-18M
Dorle v. Murrtal1966-01-18F
Droll v. Murrtal1966-01-18M
Duck v. Murrtal1966-01-18M
Elco v. Murrtal1966-03-10M
Elfi v. Murrtal1966-03-10F
Elly v. Murrtal1966-03-10F
Emir v. Murrtal1966-03-10M
Famos v. Murrtal1966-12-16M
Fanny v. Murrtal1966-12-16F
Favorit v. Murrtal1966-12-16M
Fellow v. Murrtal1966-12-16M
Figaro v. Murrtal1966-12-16M
Fips v. Murrtal1966-12-16M
Freya v. Murrtal1966-12-16F
Fribon v. Murrtal1966-12-16M
Gauner v. Murrtal1966-12-19M
Gero v. Murrtal1966-12-19M
Gigi v. Murrtal1966-12-19F
Gina v. Murrtal1966-12-19F
Grandel v. Murrtal1966-12-19F
Gregor v. Murrtal1966-12-19M
Greif v. Murrtal1966-12-19M
Groll v. Murrtal1966-12-19M
Harras v. Murrtal1967-05-09M
Harry v. Murrtal1967-05-09M
Hasso v. Murrtal1967-05-09M
Ilka v. Murrtal1967-11-08F
Imo v. Murrtal1967-11-08M
Ingo v. Murrtal1967-11-08M
Ira v. Murrtal1967-11-08F
Iris v. Murrtal1967-11-08F
Iro v. Murrtal1967-11-08M
Ivo v. Murrtal1967-11-08M
Iwan v. Murrtal1967-11-08M
Karli v. Murrtal1967-11-11M
Karo v. Murrtal1967-11-11M
Kasper v. Murrtal1967-11-11M
Kati v. Murrtal1967-11-11F
Kim v. Murrtal1967-11-11M
Kira v. Murrtal1967-11-11F
Knut v. Murrtal1967-11-11M
Kora v. Murrtal1967-11-11F
Kuno v. Murrtal1967-11-11M
Laika v. Murrtal1968-03-15F
Laura v. Murrtal1968-03-15F
Lucia v. Murrtal1968-03-15F
Lupus v. Murrtal1968-03-15M
Lux v. Murrtal1968-03-15M
Marell v. Murrtal1969-01-02F
Moni v. Murrtal1969-01-02F
Myra v. Murrtal1969-01-02F
Narell v. Murrtal1969-11-24F
Natan v. Murrtal1969-11-24M
Nicki v. Murrtal1969-11-24M
Niko v. Murrtal1969-11-24M
Niro v. Murrtal1969-11-24M
Nora v. Murrtal1969-11-24F
Norbi v. Murrtal1969-11-24M
Norisi v. Murrtal1969-11-24M
Ogus v. Murrtal1970-03-25M
Olaf v. Murrtal1970-03-25M
Olax v. Murrtal1970-03-25M
Orletta v. Murrtal1970-03-25F
Otti v. Murrtal1970-03-25F
Palma v. Murrtal1971-07-08F
Pascha v. Murrtal1971-07-08M
Peggy v. Murrtal1971-07-08F
Pitt v. Murrtal1971-07-08M
Poldi v. Murrtal1971-07-08M
Ponto v. Murrtal1971-07-08M
Prinz v. Murrtal1971-07-08M
Radscha v. Murrtal1971-08-17M
Ramon v. Murrtal1971-08-17M
Remus v. Murrtal1971-08-17M
Reza v. Murrtal1971-08-17M
Rolf v. Murrtal1971-08-17M
Romy v. Murrtal1971-08-17F
Ronny v. Murrtal1971-08-17F
Rustan v. Murrtal1971-08-17M
Sascha v. Murrtal1972-02-15M
Seppel v. Murrtal1972-02-15M
Sera v. Murrtal1972-02-15F
Setron v. Murrtal1972-02-15M
Sissi v. Murrtal1972-02-15F
Stoffel v. Murrtal1972-02-15M
Suleika v. Murrtal1972-02-1515/3/1981 09y 1mF
Sultan v. Murrtal1972-02-15M
Titi v. Murrtal1972-02-19F
Tunja v. Murrtal1972-02-19F
Ulla v. Murrtal1972-03-05F
Urschel v. Murrtal1972-03-05F
Ursel v. Murrtal1972-03-05F
Uta v. Murrtal1972-03-05F
Ute v. Murrtal1972-03-05F
Utz v. Murrtal1972-03-05M
Vici v. Murrtal1972-12-31F
Vico v. Murrtal1972-12-31M
Wanda v. Murrtal1973-05-22F
Wanja v. Murrtal1973-05-22M
Waran v. Murrtal1973-05-22M
Wasja v. Murrtal1973-05-22M
Wega v. Murrtal1973-05-22F
Wera v. Murrtal1973-05-22F
Wilma v. Murrtal1973-05-22F
Wotan v. Murrtal1973-05-22M
Xante v. Murrtal1973-07-28M
Xaver v. Murrtal1973-07-28MB
Xenia v. Murrtal1973-07-28F
Xitta v. Murrtal1973-07-28F
Yamly v. Murrtal1974-01-02F
Yasko v. Murrtal1974-01-02M
Yonly v. Murrtal1974-01-02F
Yoshi v. Murrtal1974-01-02M
Ysko v. Murrtal1974-01-02M
Yutepot v. Murrtal1974-01-02M
Yuteput v. Murrtal1974-01-02M
Yvette v. Murrtal1974-01-02F
Zarah v. Murrtal1974-03-11F
Zenzi v. Murrtal1974-03-11F
Zilli v. Murrtal1974-03-11F
Zita v. Murrtal1974-03-11F
Zoltan v. Murrtal1974-03-11M
Ada v. Murrtal1975-01-23F
Adele v. Murrtal1975-01-23Fua
Alke v. Murrtal1975-01-23F
Alup v. Murrtal1975-01-23M
Apel v. Murrtal1975-01-23M
Arabell v. Murrtal1975-01-23F
Ares v. Murrtal1975-01-23M
Arnulf v. Murrtal1975-01-23M
Arras v. Murrtal1975-01-23M
Cero v. Murrtal1975-02-23M
Chanell v. Murrtal1975-02-23F
Chanie v. Murrtal1975-02-23F
Chigo v. Murrtal1975-02-23M
Cogo v. Murrtal1975-02-23M
Columbo v. Murrtal1975-02-23M
Blitz v. Murrtal1975-04-02M
Borny v. Murrtal1975-04-02M
Brongo v. Murrtal1975-04-02M
Bruno v. Murrtal1975-04-02M
Bulli v. Murrtal1975-04-02M
Bunja v. Murrtal1975-04-02F
Burga v. Murrtal1975-04-02F
Dato v. Murrtal1976-02-28M
Denise v. Murrtal1976-02-28F
Dill v. Murrtal1976-02-28M
Dine v. Murrtal1976-02-28F
Druck v. Murrtal1976-02-28M
Dulli v. Murrtal1976-02-28M
Dunie v. Murrtal1976-02-28M
Durzi v. Murrtal1976-02-28F
Erko v. Murrtal1977-02-19M
Erl v. Murrtal1977-02-19M
Falk v. Murrtal1977-08-12M
Fatima v. Murrtal1977-08-12F
Gerda v. Murrtal1978-02-02F
Geri v. Murrtal1978-02-02M
Gesta v. Murrtal1978-02-02M
Gitano v. Murrtal1978-02-02M
Gitli v. Murrtal1978-02-02F
Golli v. Murrtal1978-02-02F
Gunar v. Murrtal1978-02-02M
Gunda v. Murrtal1978-02-02F
Gundel v. Murrtal1978-02-02F
Harko v. Murrtal1978-02-14M
Ilan v. Murrtal1979-02-26M
Illo v. Murrtal1979-02-26M
Ilma v. Murrtal1979-02-26F
Ilona v. Murrtal1979-02-26F
Imbo v. Murrtal1979-02-26M
Imbro v. Murrtal1979-02-26M
Indra v. Murrtal1979-02-26F
Indro v. Murrtal1979-02-26M
Kai v. Murrtal1979-10-10M
Kain v. Murrtal1979-10-10M
Karla v. Murrtal1979-10-10F
Karlo v. Murrtal1979-10-10M
Kimi v. Murrtal1979-10-10M
Kirsten v. Murrtal1979-10-10F
Landro v. Murrtal1980-02-19M
Lara v. Murrtal1980-02-19F
Leo v. Murrtal1980-02-19M
Lex v. Murrtal1980-02-19M
Linda v. Murrtal1980-02-19F
Lisa v. Murrtal1980-02-19F
Lona v. Murrtal1980-02-19F
Lotse v. Murrtal1980-02-19M
Luci v. Murrtal1980-02-19F
Lump v. Murrtal1980-02-19M
Lädy v. Murrtal1980-02-19F
Malbo v. Murrtal1981-02-07M
Malve v. Murrtal1981-02-07F
Marko v. Murrtal1981-02-07M
Markus v. Murrtal1981-02-07M
Mars v. Murrtal1981-02-07M
Maxi v. Murrtal1981-02-07F
Mikole v. Murrtal1981-02-07F
Milva v. Murrtal1981-02-07F
Miro v. Murrtal1981-02-07M
Mustang v. Murrtal1981-02-07M
Olfi v. Murrtal1982-01-20F
Olle v. Murrtal1982-01-20F
Olli v. Murrtal1982-01-20F
Olma v. Murrtal1982-01-20F
Olmur v. Murrtal1982-01-20M
Omur v. Murrtal1982-01-20M
Otelo v. Murrtal1982-01-20M
Palma v. Murrtal (2)1982-08-07F
Paßkol v. Murrtal1982-08-07M
Pludo v. Murrtal1982-08-07M
Poldi v. Murrtal (2)1982-08-07M
Queen v. Murrtal1984-02-06M
Rami v. Murrtal1984-07-25F
Renne v. Murrtal1984-07-25M
Rixe v. Murrtal1984-07-25F
Roll v. Murrtal1984-07-25M
Santos v. Murrtal1985-02-27M
Seppel v. Murrtal (2)1985-02-27M
Sonie v. Murrtal1985-02-27F
Sulma v. Murrtal1985-02-27F
Tanja v. Murrtal1985-12-24F
Tara v. Murrtal1985-12-24F
Tasko v. Murrtal1985-12-24M
Tenno v. Murrtal1985-12-24M
Timi v. Murrtal1985-12-24M
Tina v. Murrtal1985-12-24F
Ulan v. Murrtal1986-04-05M
Ulla v. Murrtal (2)1986-04-05F
Urus v. Murrtal1986-04-05M
Uto v. Murrtal1986-04-05MOFA Good