Search Again

 

54 Leonbergers found.

NameDOBDODSexHipsElbowsEyesPhoto
Adda v. Freyhof1946-11-17F
Ajax v. Freyhof1946-11-17M
Arko v. Freyhof1946-11-17M
Arno v. Freyhof1946-11-17M
Asta v. Freyhof1946-11-17F
Astrid v. Freyhof1946-11-17F
Baldo v. Freyhof1947-06-24M
Baldu v. Freyhof1947-06-24M
Baldur v. Freyhof1947-06-24M
Bary v. Freyhof1947-06-24M
Bella v. Freyhof1947-06-24F
Bello v. Freyhof1947-06-24M
Bodo v. Freyhof1947-06-24M
Bärbel v. Freyhof1947-06-24F
Carmen v. Freyhof1949-02-01F
Caya v. Freyhof1949-02-01M
Claus v. Freyhof1949-02-01M
Cora v. Freyhof1949-02-01F
Cäsar v. Freyhof1949-02-01M
Anuschka v. Freyhof1949-07-23F
Arko v. Freyhof (2)1949-07-23M
Arno v. Freyhof (2)1949-07-23M
Arras v. Freyhof1949-07-23M
Asta v. Freyhof (2)1949-07-23F
Ayax v. Freyhof1949-07-23M
Daisy v. Freyhof1951-05-01F
Danilo v. Freyhof1951-05-01M
Dasko v. Freyhof1951-05-01M
Diana v. Freyhof1951-05-01F
Dolf v. Freyhof1951-05-01M
Droll v. Freyhof1951-05-01M
Eitel v. Freyhof1953-01-02M
Elan v. Freyhof1953-01-02M
Elfe v. Freyhof1953-01-02F
Ella v. Freyhof1953-01-02F
Erko v. Freyhof1953-01-02M
Falk v. Freyhof1965-08-31M
Fara v. Freyhof1965-08-31F
Faruk v. Freyhof1965-08-31M
Fax v. Freyhof1965-08-31M
Fels v. Freyhof1965-08-31M
Flock v. Freyhof1965-08-31M
Freya v. Freyhof1965-08-31F
Frigga v. Freyhof1965-08-31F
Groll v. Freyhof1972-09-26M
Götz v. Freyhof1972-09-26M
Iessika v. Freyhof1977-06-11F
Igor v. Freyhof1977-06-11M
Ilko v. Freyhof1977-06-11M
Illja v. Freyhof1977-06-11M
Ingo v. Freyhof1977-06-11M
Inka v. Freyhof1977-06-11M
Isabella v. Freyhof1977-06-11F
Ivo v. Freyhof1977-06-11M